Pověsti a filmová sláva


Nádherná místa jsou vždy opředena zajímavými příběhy, jinak tomu není ani v kraji Tiské stěny. Vyprávění přežívají staletí a kdo ví, možná je na nich i něco pravdy…

Letopisy narnie header

 

Zlí skřítkové

Mýty a pověry protkávaly v dřívějších dobách Tiské stěny stejně často, jako tu někdo zabloudil. Ztratit se mezi skalami nebylo vůbec těžké, vždyť šlo o divokou a tajemnou krajinu, ke které choval člověk respekt. Jedna z pověstí hovoří o francouzském šlechtici jménem Leduquin, který si sem přinesl poklad v dobách revoluční Francie. Ve skalách poklad zakopal, ale ono místo už nenašel. Bloudil skalami tak dlouho, až se pomátl na rozumu a za jídlo léčil dobytek sedláků. Hlídání pokladu se ujali skalní skřítkové a nechtějí se ho vzdát, proto hledače lákají do nebezpečných míst, sypou jim do kapes bludné koření a s ním se už nikdo z Tiských skal nevymotá.

 

Trpaslíci z Tiských stěn

Další pověst vypráví o trpaslících z jeskyň. Díky trpasličí píli při hledání drahokamů a vzácných kovů vzniklo v Tiských stěnách podzemní město. Nashromáždili pořádný kus bohatství a jelikož se ze začátku přátelili s lidmi, chlubili se jim svým jměním. Zanedlouho ale poznali, jak je většina z nich chamtivá, lakotná a závistivá. Raději se tedy rozhodli poklady uschovat hluboko pod zemí a s lidmi se vypořádali po svém – hodní se dočkali pomoci a zlí kruté odplaty.

 

Letopisy Narnie a Tiské stěny

Tiské stěny se v posledních letech dostaly do povědomí mnoha miliónům lidí díky filmu na motivy knihy Letopisy Narnie, jehož některé scény se zde natáčely. Bílá čarodějnice z filmu přikryla celou říši sněhem a zakázala slavit Vánoce. Desítky centimetrů sněhu během zimního období, doplněné pískovovými skalami se staly dostatečně skvělými, aby si režisér Andrew Adamson zvolil Tisou pro film společnosti Walt Disney Pictures. Lucinka z filmového příběhu zde navštíví jeskyni fauna Tumnuse. Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň se vepsaly do dějin Tiských stěn a vy si nechte zase do očí a srdcí vykreslit vzpomínky na dobu, kdy jste Tiské stěny navštívili nebo ještě navštívíte.