Zajímavosti – Údolí Dürre Biele, Saské Švýcarsko


Krásné a neprávem trochu opomíjené. To je malebné údolí Dürre Biele, které se vine mezi pískovcovými věžemi, mohutnými skalními bloky a magickými tůněmi…

Cesta údolí Dürre Biele

 

O Údolí

Místo není příliš navštěvované a uchovalo si tak svůj přírodní tajemný ráz. Údolí začíná nedaleko soutoku potoka Dürre Biele s říčkou Biela, kde je odpočinkové místo a ukazatel cest. Podél potoka vede pohodlná lesní silnička se žlutým turistickým značením.  Míjí několik tůní, mezi nimi i největší Tůni víl, která je opředená pověstí o vílách, které se v ní prý za úplňku koupou. Příjemná a pohodlná cesta lemovaná skalními věžemi směřuje k hraničnímu přechodu Soví brána (Eulenthor). Téměř zapomenutý přechod leží na staré Sněžnické cestě ze Sněžníku do Rosenthalu a v současnosti je určen pěším a cyklistům. Stejná cesta vás zavede zpět, nebo se můžete dát neznačenými, ale dobře viditelnými cestami přes Ostrovské údolí na jeho západní stranu a podél krásné vyhlídky Grenzplatte a skal se vrátit po žluté  do Ostrova.

Po ceste Údolím Po cestě údolím - Singeborn

 

Přístupnost
Od hotelu Ostrov půjdete severním směrem po žluté značce údolím Ostrovských skal podél potoka Hammerbach. Na německé straně u historického rozcestníku zabočíte na východ do údolí potoka Dürre Biele, stále se budete držet žluté značky. Trasa je vhodná i pro rodiny s dětmi (sportovní kočárky).

 

Občerstvení
Restaurace v hotelu Ostrov.

 

Provozní doba a vstupné
Údolí je celoročně volně přístupné

 

Parkování
V Ostrově u kempu pod Císařem (kemp je od r. 2016 trvale uzavřen).

 

TIP NA VÝLET

Od Soví brány se dejte po modré značce směrem k pozůstatkům staré celnice, kde se cesta stáčí do lesa. Poté, co se její trasa připojí k silnici vedoucí do obce Sněžník, dojdete k rozcestí u Hřebenové boudy. Odtud zamíříte po červené TZ na Děčínský Sněžník, kde se vám otevřou krásné výhledy ze staré kamenné vyhlídkové věže. Trasa je dlouhá asi 5 km.

Mapa výletu na Děčínský Sněžník